The Beginner’s Guide for the Recently Deceased

Dette er en fiffig godsak skrevet av australske David Staume. Boka er en bruksanvisning i astralplanet, hva som skjer der, hvordan det ser ut og hvem man møter der – samt hva som skjer når man dør derfra og går videre. I følge Staumes studier av bl.a. filosofi, metafysikk, vitenskap og teosofi dør vi nemlig flere ganger. Hver gang legger vi fra oss en del og beveger oss inn i en væren nærere vårt egentlige jeg. Når vi dør her på jorden legger vi fra oss kroppen og beveger oss over på astralplanet, emosjonenes rike. Når vi dør fra astralpanet legger vi emosjonene fra oss og beveger oss over i det mentalets rike. Når vi dør fra dette riket legger vi fra oss det mentale og beveger oss over i sjelens rike, en verden av ren intuisjon og visdomsbasert viten. Det er her vi er «oss selv», uberørt av tanke- og følelsesmønstre som har det med å ta oss med på ville omveier.

Staumne skriver enkelt, utrolig humoristisk og forståelig. Han forklarer ting med vitenskapens redskaper og legger frem teser som er verdt noen runder i tenkeboksen. Jeg ble så glad i Staumes måte å forklare ting på at jeg har understreket nesten halve boka. Kommer nok til å sitere denne karen i flere år fremover, for han kan virkelig kunsten å sette ord på det ubeskrivelige! De store spørsmålene (Hva er menigen med livet?, Finnes det en Gud, og hvem er h*n? osv) blir diskutert, med tydelig glimt i øyet – og det meste i tilværelsen virker enkelt, greit og forståelig etter å ha lest denne boken. Opplever til og med forstå folk jeg ikke har skjønt bæret av før etter å ha pløyet igjennom denne. Original, tankevekkende og svært morsom bok!

Forlag: Llewellyn
ISBN: 0-7387-0426-1