«Hverdagslivets psykologi: Forstå livet bedre» av Rolf Reber

5775830_3095137Bokas tittel og forfatter
«Hverdagslivets psykologi: Forstå livet bedre» av Rolf Reber.

Bokas særtrekk og handling
Dette er en populærvitenskapelig bok som tar sikte på å gi psykologiske tips for en bedre hverdag, samt nye innsikter og aha-opplevelser til mennesker som har et åpent sinn for ny kunnskap som eventuelt går på tvers av deres egne forestillinger. Visstnok.

Forfatteren, som også er professor i kognitiv psykologi ved Universitetet i Oslo,  presenterer en rekke vitenskapelige forsøk og resultatene av disse i kapitler viet til forskjellige områder av hvermansens hverdagsliv. Undersøkelsene refererer i hovedsak til hvordan våre tenkemåter, følelser og handlinger kan hindre oss i det vi ønsker. Bokas mål er a gi leseren kunnskap om hvordan dette skjer, slik at det blir lettere for oss å organisere hverdagen.

Utvalgt sitat fra boka
«Det viste seg at mennene var mye vennligere og morsommere når de trodde at det var en attraktiv kvinne i den andre enden. De kvinnelige samtalepartnerne ble dermed også mer oppstemte og imøtekommende. Dette er en typisk selvoppfyllende profeti. Mennene trodde at de stod overfor en attraktiv kvinne, og forestilte seg at hun var hyggelig og morsom. Derfor underholdt de henne, slik man gjør med hyggelige og morsomme folk. Dette førte til at kvinnene faktisk ble hyggeligere og morsommere. Et annet bilde viste seg i forbindelse med de studentene som trodde de snakket med mindre attraktive kvinner. De trodde at de stod overfor en alvorlig og lite sosial person, og snakket med dem på en umotivert og lunken måte. Det er ikke rart at kvinnene ble like kjedelige og usosiale som mennene forestilte seg dem.»

Min vurdering
Jeg har aldri studert psykologi, men jeg synes det er et spennende fag og leser dermed det jeg kommer over om det, både i media og i litteraturen. Med mindre en bok presenterer det aller siste, rykende ferske innenfor psykologisk forskning er det en stor sjanse for at jeg har vært borti stoffet før. Slik også med denne boken. For min del lite nytt.

Jeg begynte på denne boken med en rekke forventninger som viste seg å ikke bli innfridd. Det er en populærvitenskapelig bok, ja, men for meg ble den litt for populærvitenskapelig. Jeg så for meg ei bok som gikk noe mer spesifikt i dybden på individ og individets indre, med selvforståelse som hovedmål, basert på velkjente psykologiske teorier og tidligere psykologers arbeid, men opplevde istedet å lese ei bok som i all hovedsak valgte å presentere poulærvitenskapelige forskingsresultater innenfor så ymse felt som ekteskap, barneoppdragelse, business og religion. For bare å nevne noe. Av en eller annen grunn sitter jeg igjen med en følelse av å ha lest noe som sier mye om det generelle og lite om det spesifikke, selv om boka presenterer spesifikke forskingsresultater. Det er som om boka, selv om den tar sikte på å gi dypere innsikter og aha-opplevelser, egentlig bare bedriver overflatesurfing innenfor temaene den tar opp.

Jeg bør vel kanskje ta på meg noe av skylda for at boka og jeg kom litt feil ut. Dette er jo ikke en fagbok, noe jeg selvfølgelig visste da jeg begynte på den, selv om den er skrevet av en fagperson. Og det er heller ingen tjukk bok. Det begrenser seg hvor dyptpløyende forfatteren kan være.

Det er for all del interessante passasjer i denne boka også. Jeg lærte noe nytt fra og nøt spesielt partiene om business, barneoppdragelse og religion og moral. Det er også interessant å få et innblikk i hvordan psykologisk forskning bedrives og hvilke kriterier man setter for de vitenskapelige undersøkelsene.

Forfatteren prediker viktigheten av å være åpen for ny kunnskap, og ikke fastlåst i gammelt tankegods – noe som er et godt tips for de fleste av oss. Det viser seg å være vanligst å kun tro på forskning som bygger opp om det man allerede selv mener, og forkaste nye revolusjonerende resultater som forteller noe som går på tvers av våre holdniger eller forestillinger. Dette er verdifull kunnskap å ta med seg for videre selvanalyse og observasjon av seg selv i møte med nye ting, og ny kunnskap. Absolutt.

Men samtidig tenker jeg at det også er viktig å være bittelitt kritisk. Både til ting som når en utenifra, og ting som bobler opp til overflaten inni en selv. Det er vel i skjæringspunktet mellom åpenhet og skepsis at man finner en sunn og rasjonell balanse.

Det er nettopp med bakgrunn i den sunne skepsisen at jeg velger å kritisere bokas kapittel om astrologi. Det er helt greit at forskning viser at astrologi i hovedsak er gjetning, og ingen vitenskap. Og det er også helt greit at forfatteren ikke er en tilhenger av astrologi – men jeg opplever det ikke som greit at han benytter et helt kapittel i ei bok om psykologi til å fortelle leseren at astrologi er noe tullball. På en eller annen måte blir dette trekket litt som en snikinnføring av «Ingen liker å bli lurt»-prosjektet i ei bok som i utgangspunktet hverken handler om humanisme, alternativbransjen eller Humanetisk forbunds «krigføring» mot alt som smaker alternativt. Reber må gjerne skrive ei egen bok om resultatene av forskning gjort på alternative teknikker og tilbud – det hadde vært spennende. Men jeg opplever det som malplassert og bittelitt suspekt å ha det med i denne boka.

Tross flere ankepunkter vil jeg si at denne boka er en enkel og god smakebit på psykologi for folk som ikke har satt seg noe særlig inn i psykologi fra før av. Ei god nybegynnerbok som kan vekke interesse og nysgjerrighet for faget – og forhåpentligvis for hvem vi er og hva som skjer inne i oss.

Fakta

Reber_Rolf%2BFoto%2BWalter%2BWehus

Forfatter og professor i kognitiv psykologi Rolf Reber. Kilde: Pax forlag.

Kilde: Anmeldereksemplar fra forlaget
Forlag: Pax
ISBN: 978-82-530-3809-4
Oversetter: Lars Holm-Hansen
Originaltittel: Kleine psychologie des alltäglichen
Utgivelsesår: 2009 (nosrk utgave 2015)
Sideantall: 160

bokvrimmelB