Julekalender: Luke 21

luke21Utsnitt av teksten Ordene

Det var der og ingen andre steder
på en jord omgitt av vinder
at de første ordene diskuterte problemene med vann og en plass i solen

med munnen full av leven
fortalte de om det tause støvet og om steinens rop

det fantes ikke flere ord enn levende sjeler
det var et ord per menneske
når noen døde overlot de plassen til et utvalgt tre

Mennesker og eik delte den samme barken
den samme alderen var innskrevet i årringene
og de kastet den samme skyggen
tre oppe
menneske nede
og av og til omvendt når jorden fikk lyst til å snu seg

Vénus Khoury-Ghata

Kilde til diktet:
«Verden finnes ikke på kartet – Poesi fra hele verden», Pedro Carmona-Alvarez og Gunnar Wærness

Kilde til bildet øverst:
«Star with bow», Victor Habbick/Freedigitalphotos.net

bokvrimmelB