Musikk i litteratur: Porter/Mørk

Cole Porters «Anything goes»

«Anything goes» av Cole Porter er nevnt i Christian Mørks «Darling Jim»:

«Niall visste godt at trollmenn ikke spiller piano. Ikke mindre var det det han hørte. En eller annens fingre tryllet frem lyden av Cole Porters «Anything goes», som klang sprøtt bortover skogbunnen. Hvem det nå var som spilte, så gikk det i turbotempo. Niall syntes også at han et øyeblikk hadde hørt noen nynne til.

Av alle mytologiske vesener som Niall kjente til, var det visst bare sirenene som lokket de reisende til seg med sangen sin. Nei, en ekte trollmann vel bevandret i svart magi ville istedet velge å forhekse alle skogens dyr slik at de gikk til angrep på borgens fiender, eller han ville forvandle ulykksalige vandringsmenn til stein. Men musikken som trengte igjennom buskaset foran ham, hørte snarere hjemme i en røykfylt salongbar fra 1920-årene. Tornekrattet rev opp buksene som Mrs. Crimmins hadde gitt ham, og han bannet lavt.

De klunkende pianolydene forsvant like brått som de begynte.»