Musikk i litteratur: Haydn/Uri

Joseph Haydns Trompetkonsert i Ess-dur

Josephs Haydns Trompetkonsert er nevnt i Helene Uris «Kjerringer»:

«De hadde valgt Haydns Trompetkonsert. Et vakkert stykke fra klassisismen, der tonene fulgte på hverandre i logiske harmonier. Celeste hadde gitt Sebastian i oppdrag å manipulere musikken slik at i noen av akkordene var en av tonene et jvart tonetrinn feil. De opprinnelige tonene fulgte på, og så med utforutsigbare mellomrom sled en tone ut og skapte dissonans. Selv for Celeste, som var mindre enn gjennomsnittlig musikalsk, var det ubehagelig å høre på.
– Grusomt, sa Celeste fornøyd.
– Han har gjort en god jobb, sønnen din, sa Jenna. Celeste smilte takknemlig til henne.
– Nero vil lide. Og det kommer til å bli verre og verre for ham, sa Frøydis. – De disharmoniske partiene kommer igjen og igjen.
– Ubønnhørlig som fødselsveer, smilte Ella.
De gikk ut på kjøkkenet og lukket døren etter seg.»